Rådgivning

Hvem skal løfte opgaven, når der skal laves nyt website, en ny webshop eller når årsberetningen skal koordineres og produceres? Det er altid et spørgsmål, som stilles, fordi der ofte ikke sættes tilstrækkelige ressourcer af til disse opgaver.

Flere og flere små og mellemstore virksomheder søger rådgivning til planlægning, beskrivelse og gennemførelse af større projekter – online såvel som offline. Ydelsen minder om den rådgivning, man køber hos en bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelsen af et byggeprojekt.

JESPERHØYBYE repræsenterer kunderne på områder, hvor de ikke selv er eksperter – hvilket betyder bedre projektgennemførelse, bedre projektøkonomi og bedre resultater.

JESPERHØYBYE påtager sig rollen som ”kundens mand” – lige fra opgavebeskrivelse, validering og udvælgelse af samarbejdspartnere, validering af tilbud og helt frem til og med gennemførelse af opgaven. Kort sagt er vi vores branches svar på ”bygherrerådgiveren”.


Til hvilke opgaver kan du bruge JESPERHØYBYE:

Opgave-/projektbeskrivelse
Leverandørudvælgelse
Validering af leverandørtilbud
Projektbudgettering
Projektgennemførelse
Projektopfølgning