Online

Vores online specialister kan:

• Funktionsbeskrivelser

Specifikation og beskrivelse af samtlige funktioner i løsningen.

• Informationsarkitektur

Oversigt over hvordan løsningen er bygget op – rækkefølge af sider/undersider.

• Onlinetilstedeværelse

Hvad er målet med løsningen – set i sammenhæng med andre aktiviteter, Social Media analyse.

• Behovsanalyse

Hvad er virksomhedens behov – hvad er kundernes behov.

• Projektbeskrivelse

Hvordan gennemfører vi projektet – delprojekter, deadlines, økonomi.

• Projektgennemførelse

Projektledelse, opfølgning, allokering af ressourcer, beskrivelse af next step.

• Budgettering

Starter med en overordnet budgetramme med udgangspunkt i definerede mål og delmål – budgettet tilrettes efterhånden som delprojekterne gennemføres.

• Projektopfølgning

Afholdelse af sprintmøder, hvor delprojekter leveres og hvor next step aftales, beskrives og budgetteres

• Kvalitetssikring

Dokumentation af testresultater.

• Ordrebekræftelse

Overordnet aftalegrundlag – indeholder målsætning og budgetramme og refererer til dynamisk projektbeskrivelse.

• Outsourcingaftaler

Der indgås kontrakter med leverandører af design, grafik, udvikling og test.

• Sitemap

Der laves detaljeret illustreret flowdiagram over løsningen – denne tilrettes dynamisk efterhånden som delprojekter gennemføres.

• Kvalitetskontrol

Alle delleverancer kontrolleres og valideres.

Vores online specialister har erfaring med:

• Mindre websites

Opensource løsninger.

• Større websites

Open source og licensbaserede løsninger.

• Digitale kampagner

Facebook, sms, mail, web.

• Apps

iOS, Android, Windows Phone.

• Præsentationer

iOS.

• Applikationer

Flash, HTML5